• COACHING BIZNESOWY

  Odporność psychiczna

  „Coaching jest najlepszą metodą doskonalenia jednostek oraz znakomitym narzędziem wzmacniania zaangażowania pracowników. Głównymi celami coachingu są poprawa osiągnięć, zwiększenie dobrostanu i rozwoju osobistego oraz zarządzanie zmianą. W każdym z tych obszarów istotną rolę odgrywa odporność psychiczna”.

  D. Strycharczyk, P. Clough autorzy książki: „Odporność psychiczna” GWP 2017

 • COACHING BIZNESOWY

  Odporność psychiczna

  „Jeśli chcesz poczuć radość ze zwycięstwa, bądź otwarty na wyzwania”.

  George S. Patton

  „Najpotężniejszy jest ten, kto panuje nad sobą”.

  Lucjusz Seneka

 • COACHING BIZNESOWY

  Odporność psychiczna

  Odporność psychiczna jest definiowana jako cecha osobowości, która w dużym stopniu tłumaczy odmienne reakcje ludzi na te same lub podobne stresory. Cecha ta dotyczy skutecznego działania w warunkach presji. Nasza odporność psychiczna decyduje o tym, jak reagujemy bez względu na okoliczności w różnych sytuacjach, np. w pracy, w domu, podczas rozmowy z przyjaciółmi.

  D.Strycharczyk, P. Clough: „Odporność Psychiczna” GWP 2017

ODPORNOŚĆ PSYCHICZNA STANOWI POŁĄCZENIE CZTERECH ELEMENTÓW

MODEL 4C: CONTROL, COMMITMENT, CHALLENGE, CONFIDENCE

% KONTROLA

% ZAANGAŻOWANIE

% WYZWANIA

% PEWNOŚĆ SIEBIE

MANAGER

Odporność psychiczna

Dla managera odporność psychiczna ma fundamentalne znaczenie, ponieważ wywiera wpływ na jego zaangażowanie, sposób myślenia, podejmowanie decyzji oraz podejście do wyzwań. Przekłada się również na zarządzanie własnymi emocjami, na relacje ze współpracownikami, zarządzanie ludźmi, na styl przywództwa menadżera oraz na jego dobrostan i pozytywną postawę.

Najnowsze badania naukowe dowodzą, że odporność psychiczna jest to cecha, którą da się kształtować. Dzięki poprawie zdolności psychicznych menadżerowie mogą osiągnąć swoje cele oraz poprawić swój komfort życia. Natomiast osoby o wysokim wskaźniku odporności psychicznej mogą uświadomić sobie wiele ważnych kwestii, które ułatwią im zrozumienie procesów zachodzących w relacjach i komunikacji międzyludzkiej.

Dlatego zwiększenie zdolności psychicznych lub uświadomienie menadżerów z wysoką odpornością psychiczną na procesy międzyludzkie przekłada się bezpośrednio na ich efektywniejsze zarządzanie ludźmi, zespołami oraz projektami w organizacji.

Za pomocą kwestionariusza MTQ48, który jest precyzyjnym narzędziem badającym odporność psychiczną managera, coach dokonuje analizy i przekazuje informację istotną dla jego rozwoju i wydajności.

Kwestionariusz MTQ48 to doskonałe narzędzie diagnostyczne, które jest świetnym uzupełnieniem pracy coacha z managerem.