Obszary, nad którymi pracuję

Mają realny wpływ na efektywność w biznesie

Przywództwo Zintegrowany model

to wywieranie wpływu, inspirowanie i nakierowywanie innych na osiąganie celów organizacji, a także tworzenie poczucia sukcesu zarówno w dłuższej, jak i krótszej perspektywie. Różnicę między menadżerem a przywódcą określa sposób, w jaki oboje osiągają swoje cele za pośrednictwem innych osób.

Odporność Psychiczna

coaching jest najlepszą metodą doskonalenia jednostek oraz znakomitym narzędziem wzmacniania zaangażowania pracowników. Głównymi celami coachingu są poprawa osiągnięć, zwiększenie dobrostanu oraz rozwój osobisty i zarządzanie zmianą. W każdym z tych obszarów istotną rolę odgrywa odporność psychiczna.

KOMUNIKACJA TRANSFORMUJĄCA

to międzynarodowy model, dzięki któremu menadżer będzie komunikował się bardziej świadomie i efektywnie. To jedna z najważniejszych umiejętności, którą osoby zarządzające organizacjami mogą wykorzystać w biznesie oraz w każdym innym obszarze swojego życia.

coaching indywidualny
coaching grupowy
szkolenie indywidualne
szkolenie grupowe
test MTQ48
test ILM72

Co możecie zyskać?

SUKCES

Poczucie i wiarę, że kształtujesz rzeczywistość i że nic cię nie powstrzyma od osiągnięcia sukcesu.

POZYTYWNE NASTAWIENIE

Pozytywny język, pozytywne nastawienie oraz dostrzeganie rozwiązań a nie problemów.

OTWARCIE NA WYZWANIA

Poczucie, że kolejne zadanie to cel, który nakreśla, jak wyglądać będzie twój sukces.

SKUTECZNĄ KOMUNIKACJĘ

Odpowiednie słowa, zdania, postawa podnoszą szansę w 95% na załatwienie sprawy po twojej myśli.

SZCZĘŚCIE

Życiowa równowaga pozwala osiągnąć szczęście, radość z każdej chwili, zadania, wyzwania i satysfakcję.

ZMOTYWOWANY ZESPÓŁ

Zmotywowany menadżer, który dba o podnoszenie swoich kompetencji jest świadom potrzeb swoich pracowników i wie, jak ich motywować.

ADEKWATNY STYL PRZYWÓDZTWA

Rozpoznanie i diagnoza stylu przywództwa pozwala przygotować adekwatny plan przywództwa, który będzie dopasowany do wartości firmy i pozwoli osiągnąć cele organizacji.

SPOKÓJ WEWNĘTRZNY

Umiejętność zarządzania emocjami daje poczucie zachowania spokoju w sytuacjach kryzysowych i skupienie się na merytorycznym załatwieniu sprawy.