• Top mangement

  Executive coaching

  Skierowany jest do prezesów, członków zarządu, menadżerów, dyrektorów i właścicieli firm, którzy chcą trwale podnieść swoją efektywność w życiu zawodowym i osobistym. Przeznaczony jest dla wysokiej kadry menadżerskiej, która:
  - stoi przed nowymi wyzwaniami – jak awans, nowa rola, strategiczne projekty, wystąpienia publiczne – które wymagają nabycia oraz rozwinięcia nowych, często specyficznych, umiejętności;

 • Top mangement

  Executive coaching

  - potrzebuje osiągnąć równowagę życiową, wyciszyć się, rozwinąć umiejętności dystansowania się, obniżyć swój poziom stresu, lęku i wzmocnić się oraz wprowadzić spokój do codziennego życia.

  - znalazła się w sytuacji kryzysowej w obszarze zawodowym bądź osobistym, w którym potrzebuje wsparcia i odzyskania równowagi, aby móc podjąć właściwe decyzje.

 • Top mangement

  Executive coaching

  - chciałaby umieć cieszyć się życiem, czerpać radość z chwili i odzyskać swój dawno zapomniany obszar JA, dzięki któremu będzie mogła odkryć się na nowo i poczuć sens życia.

Najczęściej zadawane pytania

Na pierwszym bezpłatnym spotkaniu (60 min) klient mówi oswoich potrzebach i oczekiwaniach. Uczestnikowi przedstawiany jest proces coachingowy, określane są warunki i zasady współpracy, w tym również ilość i częstotliwość spotkań.

Podstawowy proces coachingowy zakłada minimum 12 spotkań. Liczba spotkań uzależniona jest od omawianych przez klienta obszarów i jego celów.

Coach pomaga klientom w określaniu obszarów ich rozwoju, sformułowaniu celów oraz w ułożeniu realnego planu działania. Podczas procesu coach sprawdza i dba o poziom motywacji na każdym etapie działania klienta.

Coach stosuje metody i techniki, dzięki którym klienci sięgają do swojego pozaświadomego umysłu, co pozwala im na znalezienie wielu rozwiązań i podjęcie najlepszych, najtrafniejszych decyzji.

Coach dopasowuje się do kierunku i tempa rozwoju klienta, towarzysząc mu w podróży i przeprowadzając go bezpiecznie przez cały proces.

- Klient ma zagwarantowaną anonimowość i poufność danych z sesji.

- Zakłada się, że klient posiada wszystkie zasoby i umiejętności, aby odnieść sukces, a coach sprawia, że klient zaczyna korzystać z własnego potencjału.

- Klient zawsze dokonuje wyboru najlepszego dla siebie w danym momencie.

- Coach i klient pracują jako równorzędni partnerzy.

- Proces coachingowy może dotyczyć wszystkich okresów życia klienta.

- Wzrost motywacji wewnętrznej i zaangażowania.

- Zwiększenie efektywności pracy.

- Zwiększenie satysfakcji z życia osobistego i pracy zawodowej.

- Umiejętność dystansowania się do trudnych spraw.

- Wzrost umiejętności i podejmowania trafnych decyzji.

- Sprawniejsze zarządzanie własnymi emocjami.

- Umiejętność delegowania zadań.

- Efektywność w zarządzaniu projektami.

- Sprawniejsze zarządzanie swoim czasem.

- Wzrost elastyczności i kreatywności.

- Efektywność w zarządzaniu personelem.

- Zwiększenie wiary i pewności siebie.

- Równowagę życiową.

- Zwiększenie komfortu i jakości życia.

Top mangement

Co możemy osiągnąć

% Motywacja

% Wyzwania

% Efektywność

% Rozwój

Coaching ma silny wpływ

na całą organizację

Wzrost aktywności w obszarach o istotnym znaczeniu lub poprawa słabych stron organizacji to wyzwania dla executive coachingu.

Cele Czas refleksji

Sesje to dla klienta czas refleksji, w którym może przyjrzeć się sobie i swoim działaniom. To możliwość zidentyfikowania, w którym punkcie swojego życia jest, a do którego chce dotrzeć. To także możliwość wytyczenia swojej drogi i realizacji marzeń oraz celów.

Efektywność Wyzwolony potencjał

Rozwijająca się z sesji na sesję relacja i zaufanie między uczestnikami powodują, że każde kolejne spotkanie staje się głębsze i efektywniejsze. Metody, jakimi posługuje się coach, wyzwalają u klienta potencjał, pokłady kreatywności i mnogość rozwiązań.

Satysfakcja Porządany stan

Zadowolenie z życia osobistego połączonego z satysfakcjonującym życiem zawodowym jest przez menadżerów najbardziej pożądanym stanem. Zadowolenie i satysfakcja w tych obszarach daje poczucie stabilności emocjonalnej i sprawia, że są otwarci na wyzwania.