• COACHING BIZNESOWY

  PRZYWÓDZTWO

  Wielcy liderzy nie wykorzystują ludzi po to, aby sami mogli wygrywać. Przewodzą ludziom, aby odnosić wspólne zwycięstwa".

  John C. Maxwell

 • COACHING BIZNESOWY

  PRZYWÓDZTWO

  „Przywództwo to wywieranie wpływu, inspirowanie i nakierowywanie innych na osiąganie celów organizacji, a także tworzenie poczucia sukcesu zarówno w dłuższej, jak i krótszej perspektywie”.

  D. Strycharczyk, P. Clough

 • COACHING BIZNESOWY

  PRZYWÓDZTWO

  „W życiu każdego człowieka w pewnym momencie gaśnie wewnętrzny ogień. Następnie wybucha płomieniem dzięki spotkaniu z inną istotą ludzką. Wszyscy powinniśmy być wdzięczni za tych ludzi, którzy na nowo rozbudzają ducha”.

  Albert Schweitzer

MANAGER

MODEL PRZYWÓDZTWA

Nie każdy menadżer staje się od razu przywódcą. Menadżer kieruje, zadaje pytania - jak? i kiedy?, koncentruje się na systemach w organizacji i właściwie wykonuje swoje zadania. Przywódca zaś wprowadza innowacje, pyta - co? i dlaczego?, koncentruje się na ludziach, wykonuje właściwie zadania. Tam, gdzie menadżerowie utrzymują, kontrolują, patrzą z niedalekiej perspektywy, przywódcy rozwijają, wzbudzają zaufanie i widzą dłuższą perspektywę. Dla menadżera status-quo jest akceptowalny, przywódca zaś traktuje jego zmianę jak wyzwanie. Menadżer skoncentrowany jest na dolnej kresce, podczas gdy przywódca spogląda na linię horyzontu.

Po skończonym projekcie jedni powiedzą „dobrze mu poszło”, a inni nawet nie zauważą swojego przywódcy, mówiąc „zrobiliśmy to sami”.

Zasadnicza różnica między menadżerem a przywódcą to sposób, w jaki oboje osiągają swoje cele za pośrednictwem innych osób. Przywódca stosuje język motywacji, zaufania, powierza innym zadania, natomiast menadżer najczęściej używa języka kontroli, planowania, analizowania. Jest odpowiedzialny głównie za zrealizowanie celów, zdarza się, że inne osoby wywierają na niego wpływ. Natomiast przywódca wywiera wpływ na swoich ludzi, którzy w większym stopniu są odpowiedzialni za realizację celów i osiąganie sukcesów. Skuteczny przywódca to lider, który odblokowuje i rozwija potencjał organizacji.

Istnieje wiele naukowych modeli przywództwa. Kwestionariusz ILM72 stanowi ich ramę. Zastosowanie badania ILM72 w organizacjach pozwala spojrzeć na przyjęte lub pożądane style przywództwa, a także ich wpływu na wydajność organizacji.

Za pomocą kwestionariusza ILM72 Zintegrowanego Modelu Przywództwa coach dokonuje pomiaru przeważającego lub przyjętego stylu przywództwa, co pozwala na identyfikację potrzeb organizacji.

Narzędzie to pozwala przygotować plan preferowanego stylu przywództwa, które pozwoli na osiągnięcie celów. Dzięki kwestionariuszowi ILM72 możliwe jest wyjaśnienie zasad kultury organizacyjnej i schematów zachowania oraz ocena wpływu tych zachowań na wydajność.

Kwestionariusz ILM72 to doskonałe narzędzie diagnostyczne również do identyfikacji kluczowych umiejętności i kompetencji menadżera charakteryzujących wydajne przywództwo. Dzięki niemu coach otrzymuje informację, nad jakimi obszarami warto pracować z managerem.

ILM72 MIERZY STYL PRZYWÓDZTWA W TRZECH GLOBALNYCH SKALACH

KONCENTRACJA na osiąganiu rezultatów
KONCENTRACJA na poszczególnych pracownikach
KONCENTRACJA na pracy zespołowej

Tylko 22% Przegląd badań FranklinCovey xQ

badanych twierdzi, że dostrzega powiązania między swoimi zadaniami a celami organizacji

Tylko około 33% Przegląd badań FranklinCovey xQ

badanych twierdz, że jasno rozumie, co ich przedsiębiorstwa pragną osiągnąć

Niespełna 50% Przegląd badań FranklinCovey xQ

badanych spotyka się ze swoimi managerami przynajmniej raz w miesiącu, żeby ocenić postępy w realizacji zadań

Tylko jeden na sześciu Przegląd badań FranklinCovey xQ

badanych z zaangażowaniem koncentruje się na najważniejszych celach

TYLKO 33% Przegląd badań FranklinCovey xQ

badanych ma jasno określone, spisane cele ich pracy

TYLKO 50% Przegląd badań FranklinCovey xQ

badanych zgadza się ze stwierdzeniem: „Ponosimy odpowiedzialność za nieprzekraczanie budżetu"